Recycling System utylizacja komputerów recykling komputerów monitorów drukarek złomowanie komputerów utylizacja odzysk recykling komputerów drukarek monitorów złomowanie komputerów sprzętu elektroniki komputerowego elektronicznego utylizacja elektroniki utylizacja komputerów, unieszkodliwianie elektroniki, unieszkodliwianie odpadów elektronicznych, utylizacja odpadów elektronicznych, utylizacja odpadów elektrycznych, karta przekazania odpadów, weee, WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, electronic scrap, odbiór odpadów, transport odpadów, zbieranie, ochrona środowiska, ekologia, polska, małopolska, śląsk 
 
utylizacja odpadów elektronicznych
transport odpadów
firma
recycling
usługi
cennik
odpady
zezwolenia
współpraca
kontakt
zlecenie
weee karta przekazania odpadów ekologia
ekologia
zbieranie utylizacja odzysk recykling komputerów drukarek monitorów złomowanie komputerów sprzętu elektroniki komputerowego elektronicznego utylizacja elektroniki utylizacja komputerów ochrona środowiska
utylizacja odzysk recykling komputerów drukarek monitorów złomowanie komputerów sprzętu elektroniki komputerowego elektronicznego utylizacja elektroniki utylizacja komputerów
FAQ -> tutaj jesteś.

kim jesteśmy ?
czym się zajmujemy ?
jak zlecić odbiór odpadów ?
czy odbieramy odpady własnym transportem ?
czy można dostarczyć odpady we własnym zakresie ?
czy ponoszę jakieś dodatkowe koszty ?
co to są odpady elektroniczne ?
kto jest wytwórcą odpadów elektronicznych ?
czy odbieramy tylko odpady elektroniczne ?
czy utylizujemy inne odpady niż elektroniczne ?
co to jest utylizacja ?
co to jest odzysk ?
co to jest recykling ?
kto to jest wytwórca odpadów ?
co to jest gospodarowanie odpadami ?kim jesteśmy ?
Recycling System Zakład Przerobu i Odzysku Odpadów Elektronicznych znajduje się w Andrychowie w woj. Małopolskim, stworzony został przez ludzi z wykształceniem kierunkowym w zakresie zarządzania i gospodarki odpadami oraz na bazie wcześniejszych doświadczeń i niezbędnej wiedzy w tym zakresie.

czym się zajmujemy ?
Zajmujemy się utylizacją odpadów elektronicznych i elektrycznych, czyli tak naprawdę przerobem, odzyskiem i recyklingiem tych odpadów. Ponieważ w ustawie o odpadach nie występuje termin utylizacja – lecz jest stosowany potocznie odnośnie różnego rodzaju odpadów, również czasem posługujemy się tym terminem.

jak zlecić odbiór odpadów ?
Aby odebrać odpady od Państwa należy wysłać do nas zlecenie w formie pisemnej faksem, emailem lub korzystając z gotowego formularza zlecenia. W zleceniu proszę podać miejsce odbioru, opis odpadów wraz z orientacyjną ilością, sugerowany termin odbioru oraz dane osoby kontaktowej. Po otrzymaniu zlecenia kontaktujemy się w celu ustalania szczegółów odbioru.

czy odbieramy odpady własnym transportem ?
Tak, po otrzymaniu zlecenia i ustaleniu terminu odbierzemy odpady własnym transportem, zważymy na miejscu, załadujemy i wystawimy potrzebne dokumenty.

czy można dostarczyć odpady we własnym zakresie ?
Oczywiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu można dostarczyć odpady do naszego zakładu. Pomożemy rozładować, zważyć oraz wypiszemy niezbędną dokumentację.

czy ponoszę jakieś dodatkowe koszty ?
Nie, w zakres ceny podstawowej wchodzi: załadunek, ważenie, transport, utylizacja i wystawienie potrzebnej dokumentacji.

co to są odpady elektroniczne ?
Odpady elektryczne i elektroniczne to w zasadzie wszystkie urządzenia, maszyny oraz sprzęt wycofany z eksploatacji, uszkodzony lub po prostu przestarzały, który wykorzystywał do swojego działania zasilanie elektryczne z sieci elektrycznej, energetycznej, baterii lub akumulatorów. Czyli najprościej mówiąc jest to urządzenie przez które przepływał kiedyś prąd.

kto jest wytwórcą odpadów elektronicznych ?
Wytwórcą odpadów elektronicznych może być każdy począwszy od użytkownika domowego sprzętu elektronicznego, RTV, AGD, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa użytkujące elektroniczny sprzęt biurowy, komputery, sklepy, banki, urzędy pocztowe, urzędy państwowe, szkoły, uczelnie, skończywszy na wielkich koncernach, zakładach przemysłowych itp.

czy odbieramy tylko odpady elektroniczne ?
Nie, staramy się służyć pomocą w zagospodarowaniu każdego rodzaju odpadów. Jeżeli będzie taka potrzeba odbierzemy również inne odpady lub zrobi to za nas inna współpracująca z nami firma.

czy utylizujemy inne odpady niż elektroniczne ?
Nie, przekazujemy te odpady właściwym odbiorcom do recyklingu, odzysku, unieszkodliwienia bądź składowania.

co to jest utylizacja ?
zgodnie z encyklopedia PWN jest to wykorzystanie surowców odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie, itp. (…)

co to jest odzysk ?
zgodnie z ustawą o odpadach są to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

co to jest recykling ?
zgodnie z ustawą o odpadach jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

kto to jest wytwórca odpadów ?
zgodnie z ustawą o odpadach jest to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (…).

co to jest gospodarowanie odpadami ?
zgodnie z ustawą o odpadach jest to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. 
 
|firma|recycling|usługi|cennik|odpady|zezwolenia|współpraca|kontakt|zlecenie|

© Recycling System 2005