Recycling System - utylizacja komputerów monitorów drukarek odzysk recykling sprzętu elektroniki odpadów komputerowego elektronicznego baterie akumulatory świetlówki utylizacja elektroniki unieszkodliwianie elektroniki unieszkodliwianie odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektrycznych karta przekazania odpadów WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment electronic scrap odbiór odpadów transport odpadów zbieranie ochrona środowiska ekologia polska małopolska śląsk 
 
utylizacja komputerów monitorów drukarek odzysk recykling sprzętu elektroniki odpadów komputerowego elektronicznego baterie akumulatory świetlówki utylizacja elektroniki unieszkodliwianie elektroniki unieszkodliwianie odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektrycznych karta przekazania odpadów WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment electronic scrap odbiór odpadów transport odpadów zbieranie ochrona środowiska ekologia polska małopolska śląsk
company
recycling
services
pricelist
wastes
licences
cooperation
contact
order
utylizacja komputerów monitorów drukarek odzysk recykling sprzętu elektroniki odpadów komputerowego elektronicznego baterie akumulatory świetlówki utylizacja elektroniki unieszkodliwianie elektroniki unieszkodliwianie odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektrycznych karta przekazania odpadów WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment electronic scrap odbiór odpadów transport odpadów zbieranie ochrona środowiska ekologia polska małopolska śląsk utylizacja komputerów monitorów drukarek odzysk recykling sprzętu elektroniki odpadów komputerowego elektronicznego baterie akumulatory świetlówki utylizacja elektroniki unieszkodliwianie elektroniki unieszkodliwianie odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektrycznych karta przekazania odpadów WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment electronic scrap odbiór odpadów transport odpadów zbieranie ochrona środowiska ekologia polska małopolska śląsk
utylizacja komputerów monitorów drukarek odzysk recykling sprzętu elektroniki odpadów komputerowego elektronicznego baterie akumulatory świetlówki utylizacja elektroniki unieszkodliwianie elektroniki unieszkodliwianie odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektrycznych karta przekazania odpadów WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment electronic scrap odbiór odpadów transport odpadów zbieranie ochrona środowiska ekologia polska małopolska śląsk utylizacja komputerów monitorów drukarek odzysk recykling sprzętu elektroniki odpadów komputerowego elektronicznego baterie akumulatory świetlówki utylizacja elektroniki unieszkodliwianie elektroniki unieszkodliwianie odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektrycznych karta przekazania odpadów WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment electronic scrap odbiór odpadów transport odpadów zbieranie ochrona środowiska ekologia polska małopolska śląsk utylizacja komputerów monitorów drukarek odzysk recykling sprzętu elektroniki odpadów komputerowego elektronicznego baterie akumulatory świetlówki utylizacja elektroniki unieszkodliwianie elektroniki unieszkodliwianie odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektrycznych karta przekazania odpadów WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment electronic scrap odbiór odpadów transport odpadów zbieranie ochrona środowiska ekologia polska małopolska śląsk
utylizacja komputerów monitorów drukarek odzysk recykling sprzętu elektroniki odpadów komputerowego elektronicznego baterie akumulatory świetlówki utylizacja elektroniki unieszkodliwianie elektroniki unieszkodliwianie odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektronicznych utylizacja odpadów elektrycznych karta przekazania odpadów WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment electronic scrap odbiór odpadów transport odpadów zbieranie ochrona środowiska ekologia polska małopolska śląsk
wastes -> tutaj jesteś.

Odpady elektryczne i elektroniczne

są jednymi z najbardziej złożonych odpadów z jakimi mamy do czynienia. Dlatego też aby odpowiednio z nimi postępować należy posiadać stosowną wiedzę oraz odpowiednią technologię i doświadczenie.

Odpady te są różnorodne pod względem składu materiałowego oraz fizyko-chemicznego. Miejsce powstawania jest również dowolne, począwszy od gospodarstwa domowego, poprzez instytucje i urzędy państwowe, szkoły, banki, firmy przedsiębiorstwa po zakłady produkcyjne i przemysłowe.

Odpady elektryczne i elektroniczne to przede wszystkim:
 • sprzęt biurowy
 • sprzęt komputerowy
 • sprzęt telekomunikacyjny
 • materiały eksploatacyjne
 • sprzęt bankowy
 • urządzenia audio-wizualne
 • urządzenia gospodarstwa domowego
 • elektronika użytkowa
 • sprzęt energetyczny
 • elektronarzędzia
 • baterie i akumulatory wszelkiego typu i rodzaju

Recycling System

zajmuje się zagospodarowaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Zapewniamy odbiór tego typu odpadów oraz bezpieczny dla środowiska przerób, odzysk i recykling zgodny z obowiązującymi przepisami polskimi oraz Unii Europejskiej.

Poniżej podajemy przykłady klasyfikacji poszczególnych rodzajów wyeksploatowanych urządzeń i sprzętu:

KLASYFIKACJA ZGODNA Z KATALOGIEM ODPADÓWZgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów odpady elektroniczne możemy zakwalifikować do odpowiadających im poszczególnych kodów:

16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 80 Odpady różne
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Integralną częścią odpadów elektronicznych często bywają różnego rodzaju baterie i akumulatory:16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
* oznacza że dany odpad zawiera elementy niebezpieczne

Zgodnie z ustawą o odpadach klasyfikacja danego odpadu należy do jego wytwórcy, jednak kierując się naszym doświadczeniem możemy zaproponować lub doradzić Państwu najwygodniejsze rozwiązanie.
Jeżeli nie wiedzą Państwo jak zaklasyfikować dany odpad proszę zwrócić się do nas z zapytaniem, postaramy się znaleźć rozwiązanie nawet w najdziwniejszych przypadkach.Oto nasza propozycja jakie odpady zaliczyć do poszczególnych kodów:

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
 • transformatory lub kondensatory (najczęściej przemysłowe), w których jako dielektryk zastosowany został olej zawierający PCB (polichlorowane bifenyle)
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
 • innego typu urządzenia jak np wyłączniki w których zastosowano oleje bądź ciecze zawierajace PCB lub PCT
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
 • lodówki
 • zamrażarki
 • lady chłodnicze
 • klimatyzatory
 • inne urządzenia chłodnicze lub klimatyzujące
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
 • terminale komputerowe, maszyn sterujących,
 • monitory komputerowe,
 • telewizory,
 • wszelkie urządzenia zawierające kineskopy,
 • urządzenia zawierające rtęć,
 • zasilacze awaryjne tzw. UPS'y,
 • urządzenia zawierające niebezpieczne baterie lub akumulatory,
 • inne urządzenia zawierające niebezpieczne elementy,
ze względu na brak odrębnego kodu również odpady typu:
 • świetlówki liniowe,
 • wyładowcze lampy sodowe i rtęciowe,
 • lampy UV,
 • świetlówki z solarium,
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

sprzęt komputerowy:
 • komputery,
 • klawiatury, myszki komputerowe, tablety,
 • noteboki, laptopy, palmtopy,
 • drukarki, plotery,
 • skanery,
 • zasilacze, koncentratory,
 • modemy, huby,
 • inne urządzenia komputerowe i peryferyjne,
sprzęt biurowy:
 • telefony, faxy, telexy, dalekopisy,
 • telefony komórkowe,
 • maszyny do pisania,
 • kserokopiarki,
 • niszczarki dokumentów,
 • kalkulatory,
 • kasy fiskalne,
 • rzutniki,
 • centrale telefoniczne,
sprzęt domowy:
 • radioodbiorniki,
 • radioodtwarzacze,
 • magnetofony,
 • magnetowidy,
 • anteny satelitarne i telewizyjne,
 • tunery satelitarne,
 • kamery wideo,
 • walkman, discman,
 • pralki, suszarki,
 • odkurzacze,
 • żelazka, lokówki,
 • lampy, żyrandole,
 • maszyny do szycia
 • grzejniki elektryczne,
 • kuchenki gazowe,
 • kuchenki elektryczne,
 • kuchenki mikrofalowe,
 • elektryczne grile, opiekacze,
 • czajniki elektryczne,
 • ekspresy do kawy i herbaty,
 • sokowirówki, miksery,
 • krajalnice, tostery,
 • inne roboty kuchenne,
 • frytkownice, gofrownice,
 • pochłaniacze,
elektronarzędzia:
 • wiertarki,
 • wkrętarki,
 • wycinarki,
 • pilarki,
 • inne specjalistyczne narzędzia
sprzęt przemysłowy:
 • kamery przemysłowe,
 • systemy monitorujące
 • systemy nadawczo
 • odbiorcze,
 • systemy p.poż.
 • radiostacje, CD
 • radia, krótkofalówki,
 • systemy radiowęzłowe, megafony
 • sprzęt teletransmisyjny,
 • szafy krosownicze,
 • szafy sterownicze, streamery,
 • rozdzielnice energetyczne,
 • tablice rozdzielcze,
 • dławiki, izolatory,
 • transformatory, przekaźniki,
 • radary,
 • czytniki kart magnetycznych,
 • bankomaty,
 • wagi elektroniczne,
 • zegary elektryczne i elektroniczne,
 • wentylatory, nagrzewnice,
 • inne urządzenia elektroniczne nie zawierające elementów niebezpiecznych
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
 • lampy oscyloskopowe,
 • kineskopy z monitorów i telewizorów,
 • inne części i podzespoły elektroniczne zawierające elementy niebezpieczne,
 • cartridge, tonery i pojemniki na tusze zawierające substancje niebezpieczne,
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • przewody i kable,
 • wtyczki, przełączniki,
 • płytki elektroniczne,
 • różnego rodzaju części i podzespoły elektroniczne i elektryczne,
 • cartridge, tonery i pojemniki na tusze nie zawierające substancji niebezpiecznych,
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
 • dyskietki,
 • taśmy magnetyczne,
 • kasety magnetofonowe,
 • kasety wideo,
 • dyski twarde,
 • płyty CD, DVD,


KLASYFIKACJA ZGODNA Z DYREKTYWAMI UENa potrzeby dokładniejszego rozróżnienia odpadów elektronicznych i elektrycznych została stworzona klasyfikacja odpadów zgodna z dyrektywami UE nr

2002/96/EC

przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 27 lutego 2003 roku (tzw.

WEEE

do angielskiego:

Waste Electrical and Electronic Equipment

). Obecnie trwają prace nad implementacją dyrektywy na grunt polski w formie „Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”, zgodnie z którą klasyfikacja będzie wyglądała następująco:

Categories of electrical and electronic equipment covered by this Directive

 1. Large household appliances
 2. Small household appliances
 3. IT and telecommunications equipment
 4. Consumer equipment
 5. Lighting equipment
 6. Electrical and electronic tools (with the exception of large-scale stationary industrial tools)
 7. Toys, leisure and sports equipment
 8. Medical devices (with the exception of all implanted and infected products)
 9. Monitoring and control instruments
 10. Automatic dispensers
List of products which shall be taken into account for the purpose of this Directive and which fall under the categories
 1. Large household appliances
  • Large cooling appliances
  • Refrigerators
  • Freezers
  • Other large appliances used for refrigeration, conservation and storage of food
  • Washing machines
  • Clothes dryers
  • Dish washing machines
  • Cooking
  • Electric stoves
  • Electric hot plates
  • Microwaves
  • Other large appliances used for cooking and other processing of food
  • Electric heating appliances
  • Electric radiators
  • Other large appliances for heating rooms, beds, seating furniture
  • Electric fans
  • Air conditioner appliances
  • Other fanning, exhaust ventilation and conditioning equipmentwielkie urządzenia chłodzące
 2. Small household appliances
  • Vacuum cleaners
  • Carpet sweepers
  • Other appliances for cleaning
  • Appliances used for sewing, knitting, weaving and other processing for textiles
  • Irons and other appliances for ironing, mangling and other care of clothing
  • Toasters
  • Fryers
  • Grinders, coffee machines and equipment for opening or sealing containers or packages
  • Electric knives
  • Appliances for hair-cutting, hair drying, tooth brushing, shaving, massage and other body care appliances
  • Clocks, watches and equipment for the purpose of measuring, indicating or registering time
  • Scales
 3. IT and telecommunications equipment
  • Centralised data processing:
  • Mainframes
  • Minicomputers
  • Printer units
  • Personal computing:
  • Personal computers (CPU, mouse, screen and keyboard included)
  • Laptop computers (CPU, mouse, screen and keyboard included)
  • Notebook computers
  • Notepad computers
  • Printers
  • Copying equipment
  • Electrical and electronic typewriters
  • Pocket and desk calculators
  • and other products and equipment for the collection, storage, processing, presentation or communication of information by electronic means
  • User terminals and systems
  • Facsimile
  • Telex
  • Telephones
  • Pay telephones
  • Cordless telephones
  • Cellular telephones
  • Answering systems
  • and other products or equipment of transmitting sound, images or other information by telecommunications
 4. Consumer equipment
  • Radio sets
  • Television sets
  • Videocameras
  • Video recorders
  • Hi-fi recorders
  • Audio amplifiers
  • Musical instruments
  • And other products or equipment for the purpose of recording or reproducing sound or images, including signals or other technologies for the distribution of sound and image than by telecommunications
 5. Lighting equipment
  • Luminaires for fluorescent lamps with the exception of luminaires in households
  • Straight fluorescent lamps
  • Compact fluorescent lamps
  • High intensity discharge lamps, including pressure sodium lamps and metal halide lamps
  • Low pressure sodium lamps
  • Other lighting or equipment for the purpose of spreading or controlling light with the exception of filament bulbs
 6. Electrical and electronic tools (with the exception of large-scale stationary industrial tools)
  • Drills
  • Saws
  • Sewing machines
  • Equipment for turning, milling, sanding, grinding, sawing, cutting, shearing, drilling, making holes, punching, folding, bending or similar processing of wood, metal and other materials
  • Tools for riveting, nailing or screwing or removing rivets, nails, screws or similar uses
  • Tools for welding, soldering or similar use
  • Equipment for spraying, spreading, dispersing or other treatment of liquid or gaseous substances by other means
  • Tools for mowing or other gardening activities
 7. Toys, leisure and sports equipment
  • Electric trains or car racing sets
  • Hand-held video game consoles
  • Video games
  • Computers for biking, diving, running, rowing, etc.
  • Sports equipment with electric or electronic components
  • Coin slot machines
 8. Medical devices (with the exception of all implanted and infected products)
  • Radiotherapy equipment
  • Cardiology
  • Dialysis
  • Pulmonary ventilators
  • Nuclear medicine
  • Laboratory equipment for in-vitro diagnosis
  • Analysers
  • Freezers
  • Fertilization tests
  • Other appliances for detecting, preventing, monitoring, treating, alleviating illness, injury or disability
 9. Monitoring and control instruments
  • Smoke detector
  • Heating regulators
  • Thermostats
  • Measuring, weighing or adjusting appliances for household or as laboratory equipment
  • Other monitoring and control instruments used in industrial installations (e.g. in control panels)
 10. Automatic dispensers
  • Automatic dispensers for hot drinks
  • Automatic dispensers for hot or cold bottles or cans
  • Automatic dispensers for solid products
  • Automatic dispensers for money
  • All appliances which deliver automatically all kind of products
 
 
|company|recycling|services|pricelist|wastes|licences|cooperation|contact|order|