Recycling System utylizacja komputerów recykling komputerów monitorów drukarek złomowanie komputerów utylizacja odzysk recykling komputerów drukarek monitorów złomowanie komputerów sprzętu elektroniki komputerowego elektronicznego utylizacja elektroniki utylizacja komputerów, unieszkodliwianie elektroniki, unieszkodliwianie odpadów elektronicznych, utylizacja odpadów elektronicznych, utylizacja odpadów elektrycznych, karta przekazania odpadów, weee, WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, electronic scrap, odbiór odpadów, transport odpadów, zbieranie, ochrona środowiska, ekologia, polska, małopolska, śląsk 
 
weee
electronic scrap
firma
recycling
usługi
cennik
odpady
zezwolenia
współpraca
kontakt
zlecenie
unieszkodliwianie odpadów elektronicznych unieszkodliwianie odpadów elektronicznych transport odpadów ochrona środowiska
weee
karta przekazania odpadów karta przekazania odpadów małopolska transport odpadów
utylizacja odpadów elektrycznych
odpady -> tutaj jesteś.Odpady elektryczne i elektroniczne

są jednymi z najbardziej złożonych odpadów z jakimi mamy do czynienia. Dlatego też aby odpowiednio z nimi postępować należy posiadać stosowną wiedzę oraz odpowiednią technologię i doświadczenie.

Recycling System

zajmuje się zagospodarowaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Zapewniamy odbiór

tego typu odpadów

bez względu na ilości i odległość

oraz bezpieczny dla środowiska przerób, odzysk i recykling zgodny z obowiązującymi przepisami polskimi oraz Unii Europejskiej.

Odpady te są różnorodne pod względem składu materiałowego oraz fizyko-chemicznego. Miejsce powstawania jest również dowolne, począwszy od gospodarstwa domowego, poprzez instytucje i urzędy państwowe, szkoły, banki, firmy przedsiębiorstwa po zakłady produkcyjne i przemysłowe.

Odpady elektryczne i elektroniczne które odbieramy to przede wszystkim:

 • sprzęt biurowy
 • sprzęt komputerowy
 • sprzęt telekomunikacyjny
 • materiały eksploatacyjne
 • sprzęt bankowy
 • urządzenia audio-wizualne
 • urządzenia gospodarstwa domowego
 • elektronika użytkowa
 • sprzęt energetyczny
 • elektronarzędzia
 • baterie i akumulatory wszelkiego typu i rodzaju


Poniżej podajemy przykłady klasyfikacji poszczególnych rodzajów wyeksploatowanych urządzeń i sprzętu:

KLASYFIKACJA ZGODNA Z KATALOGIEM ODPADÓWZgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów odpady elektroniczne możemy zakwalifikować do odpowiadających im poszczególnych kodów:

16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 80 Odpady różne
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Integralną częścią odpadów elektronicznych często bywają różnego rodzaju baterie i akumulatory:16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
* oznacza że dany odpad zawiera elementy niebezpieczne

Zgodnie z ustawą o odpadach klasyfikacja danego odpadu należy do jego wytwórcy, jednak kierując się naszym doświadczeniem możemy zaproponować lub doradzić Państwu najwygodniejsze rozwiązanie.
Jeżeli nie wiedzą Państwo jak zaklasyfikować dany odpad proszę zwrócić się do nas z zapytaniem, postaramy się znaleźć rozwiązanie nawet w najdziwniejszych przypadkach.Oto nasza propozycja jakie odpady zaliczyć do poszczególnych kodów:

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
 • transformatory lub kondensatory (najczęściej przemysłowe), w których jako dielektryk zastosowany został olej zawierający PCB (polichlorowane bifenyle)
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
 • innego typu urządzenia jak np wyłączniki w których zastosowano oleje bądź ciecze zawierajace PCB lub PCT
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
 • lodówki
 • zamrażarki
 • lady chłodnicze
 • klimatyzatory
 • inne urządzenia chłodnicze lub klimatyzujące
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
 • terminale komputerowe, maszyn sterujących,
 • monitory komputerowe,
 • telewizory,
 • wszelkie urządzenia zawierające kineskopy,
 • urządzenia zawierające rtęć,
 • zasilacze awaryjne tzw. UPS'y,
 • urządzenia zawierające niebezpieczne baterie lub akumulatory,
 • inne urządzenia zawierające niebezpieczne elementy,
ze względu na brak odrębnego kodu również odpady typu:
 • świetlówki liniowe,
 • wyładowcze lampy sodowe i rtęciowe,
 • lampy UV,
 • świetlówki z solarium,
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

sprzęt komputerowy:
 • komputery,
 • klawiatury, myszki komputerowe, tablety,
 • noteboki, laptopy, palmtopy,
 • drukarki, plotery,
 • skanery,
 • zasilacze, koncentratory,
 • modemy, huby,
 • inne urządzenia komputerowe i peryferyjne,
sprzęt biurowy:
 • telefony, faxy, telexy, dalekopisy,
 • telefony komórkowe,
 • maszyny do pisania,
 • kserokopiarki,
 • niszczarki dokumentów,
 • kalkulatory,
 • kasy fiskalne,
 • rzutniki,
 • centrale telefoniczne,
sprzęt domowy:
 • radioodbiorniki,
 • radioodtwarzacze,
 • magnetofony,
 • magnetowidy,
 • anteny satelitarne i telewizyjne,
 • tunery satelitarne,
 • kamery wideo,
 • walkman, discman,
 • pralki, suszarki,
 • odkurzacze,
 • żelazka, lokówki,
 • lampy, żyrandole,
 • maszyny do szycia
 • grzejniki elektryczne,
 • kuchenki gazowe,
 • kuchenki elektryczne,
 • kuchenki mikrofalowe,
 • elektryczne grile, opiekacze,
 • czajniki elektryczne,
 • ekspresy do kawy i herbaty,
 • sokowirówki, miksery,
 • krajalnice, tostery,
 • inne roboty kuchenne,
 • frytkownice, gofrownice,
 • pochłaniacze,
elektronarzędzia:
 • wiertarki,
 • wkrętarki,
 • wycinarki,
 • pilarki,
 • inne specjalistyczne narzędzia
sprzęt przemysłowy:
 • kamery przemysłowe,
 • systemy monitorujące
 • systemy nadawczo
 • odbiorcze,
 • systemy p.poż.
 • radiostacje, CD
 • radia, krótkofalówki,
 • systemy radiowęzłowe, megafony
 • sprzęt teletransmisyjny,
 • szafy krosownicze,
 • szafy sterownicze, streamery,
 • rozdzielnice energetyczne,
 • tablice rozdzielcze,
 • dławiki, izolatory,
 • transformatory, przekaźniki,
 • radary,
 • czytniki kart magnetycznych,
 • bankomaty,
 • wagi elektroniczne,
 • zegary elektryczne i elektroniczne,
 • wentylatory, nagrzewnice,
 • inne urządzenia elektroniczne nie zawierające elementów niebezpiecznych
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
 • lampy oscyloskopowe,
 • kineskopy z monitorów i telewizorów,
 • inne części i podzespoły elektroniczne zawierające elementy niebezpieczne,
 • cartridge, tonery i pojemniki na tusze zawierające substancje niebezpieczne,
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • przewody i kable,
 • wtyczki, przełączniki,
 • płytki elektroniczne,
 • różnego rodzaju części i podzespoły elektroniczne i elektryczne,
 • cartridge, tonery i pojemniki na tusze nie zawierające substancji niebezpiecznych,
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
 • dyskietki,
 • taśmy magnetyczne,
 • kasety magnetofonowe,
 • kasety wideo,
 • dyski twarde,
 • płyty CD, DVD,


KLASYFIKACJA ZGODNA Z DYREKTYWAMI UENa potrzeby dokładniejszego rozróżnienia odpadów elektronicznych i elektrycznych została stworzona klasyfikacja odpadów zgodna z dyrektywami UE nr

2002/96/EC

przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 27 lutego 2003 roku (tzw.

WEEE

do angielskiego:

Waste Electrical and Electronic Equipment

).
Zgodnie z „Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” z dnia 29 lipca 2005r. wygląda ona następująco:

Kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
 4. Sprzęt audiowizualny
 5. Sprzęt oświetleniowy
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 8. Przyrządy medyczne z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
 10. Automaty do wydawania
Lista produktów, które są zaliczane są do powyższych kategorii
 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
  2. Chłodziarki
  3. Zamrażarki
  4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności
  5. Pralki
  6. Suszarki do ubrań
  7. Zmywarki
  8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
  9. Piece elektryczne
  10. Elektryczne płyty grzejne
  11. Mikrofalówki
  12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności
  13. Elektryczne urządzenia grzejne
  14. Grzejniki elektryczne
  15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych
  16. Wentylatory elektryczne
  17. Urządzenia klimatyzacyjne
  18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący
 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  1. Odkurzacze
  2. Zamiatacze do dywanów
  3. Pozostałe urządzenia czyszczące
  4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych
  5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
  6. Tostery
  7. Frytkownice
  8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
  9. Noże elektryczne
  10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
  11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu
  12. Wagi
  13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
  A. Scentralizowane przetwarzanie danych:
  1. Komputery duże
  2. Stacje robocze
  3. Jednostki drukujące
  B. Komputery osobiste:
  1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
  2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
  3. Notebooki
  4. Notepady
  5. Drukarki
  6. Sprzęt kopiujący
  7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
  8. Kalkulatory kieszonkowe i biurkowe
  9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania drogą elektroniczą
  10. Terminale i systemy użytkownika
  11. Faksy
  12. Teleksy
  13. Telefony
  14. Automaty telefoniczne
  15. Telefony bezprzewodowe
  16. Telefony komórkowe
  17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
  18. Pozostałe produkty lub sprzęt służące do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej
 4. Sprzęt audiowizualny
  1. Odbiorniki radiowe
  2. Odbiorniki telewizyjne
  3. Kamery video
  4. Sprzęt video
  5. Sprzęt hi-fi
  6. Wzmacniacze dźwięku
  7. Instrumenty muzyczne
  8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych
 5. Sprzęt oświetleniowy
  1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluoresecenycjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
  2. Liniowe lampy fluorescencyjne
  3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne
  4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe
  5. Niskoprężne lampy sodowe
  6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
  1. Wiertarki
  2. Piły
  3. Maszyny do szycia
  4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych matod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów
  5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub, lub podobnych zastosowań
  6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
  7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami
  8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
  9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne
 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
  1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
  2. Kieszonkowe konsole do gier video
  3. Gry video
  4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania
  5. Sprzęt sportowy elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
  6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym podobnym artykułem
 8. Przyrządy medyczne z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
  1. Sprzęt do radioterapii
  2. Sprzęt do badań kardiologicznych
  3. Sprzęt do dializoterapii
  4. Sprzęt do wentylacji płuc
  5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną
  6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in-vitro
  7. Analizatory
  8. Zamrażarki laboratoryjne
  9. Testy płodności
  10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności
 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
  1. Czujniki dymu
  2. Regulatory ciepła
  3. Termostaty
  4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny
  5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)
 10. Automaty do wydawania
  1. Automaty do wydawania napojów gorących
  2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi lub gorącymi napojami
  3. Automaty do wydawania produktów stałych
  4. Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty
  5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty


  karta przekazania odpadów


 
 
|firma|recycling|usługi|cennik|odpady|zezwolenia|współpraca|kontakt|zlecenie|

© Recycling System 2005