Recycling System utylizacja komputerów recykling komputerów monitorów drukarek złomowanie komputerów utylizacja odzysk recykling komputerów drukarek monitorów złomowanie komputerów sprzętu elektroniki komputerowego elektronicznego utylizacja elektroniki utylizacja komputerów, unieszkodliwianie elektroniki, unieszkodliwianie odpadów elektronicznych, utylizacja odpadów elektronicznych, utylizacja odpadów elektrycznych, karta przekazania odpadów, weee, WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, electronic scrap, odbiór odpadów, transport odpadów, zbieranie, ochrona środowiska, ekologia, polska, małopolska, śląsk 
 
utylizacja odpadów elektrycznych
śląsk
firma
recycling
usługi
cennik
odpady
zezwolenia
współpraca
kontakt
zlecenie
ekologia utylizacja odpadów elektronicznych ochrona środowiska zbieranie
unieszkodliwianie odpadów elektronicznych
małopolska transport odpadów weee Waste Electrical and Electronic Equipment
utylizacja odzysk recykling komputerów drukarek monitorów złomowanie komputerów sprzętu elektroniki komputerowego elektronicznego utylizacja elektroniki utylizacja komputerów
recycling -> tutaj jesteś.


Recykling odpadów elektronicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach w pierwszej kolejności należy stworzyć warunki, w których odpady nie będą powstawały lub będzie powstawało ich jak najmniej.

Jednak odpady elektryczne i elektroniczne powstają najczęściej w miejscach ich użytkowania tak więc wytwarzający ma raczej niewielki wpływ na ilość ich powstawania.
Dlatego powinien postąpić zgodnie z drugim w kolejności sposobem postępowania: czyli

"zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk"

.
Dopiero kolejnym etapem jest poddanie odpadów unieszkodliwieniu.

Aby w pełni dostosować nasze działania do przepisów jesteśmy już w tym momencie przygotowani na wprowadzenie dyrektywy

2002/96/WE Unii Europejskiej

tzw.:

WEEE

(

Waste Electrical and Electronic Equipment

– czyli odpady elektryczne i elektroniczne).
Projekt implementacji tej dyrektywy jest już ukończony i czeka na zatwierdzenie.
Będzie to ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakładająca szereg obowiązków nie tylko na wytwórców odpadów lecz również na producentów, importerów, sprzedawców oraz samorządy terytorialne.
Nasz zakład specjalizuje się w zapewnieniu tych podstawowych wymagań.

Szukamy możliwie najlepszego rozwiązania dla odpadów zapewniając w pierwszej kolejności jego odzysk.
Inaczej mówiąc jeżeli dotyczy to urządzeń i sprzętu elektronicznego zapewniamy

recykling pierwszego stopnia

czyli regeneracja, naprawienie i zawrócenie do użytku zgodnego z pierwotnym przeznaczeniem.
Jest to najrzadszy przypadek, gdyż odpady do nas trafiające nie nadają się już do tego celu.

Recykling drugiego stopnia

to ponowne wykorzystanie elementów bądź części urządzeń, w tym celu dokonuje się weryfikacji czy jest taka możliwość, a następnie kieruje do regeneracji lub naprawy.

Recykling trzeciego stopnia

, to w zasadzie właściwy odzysk, czyli podjęcie działań prowadzących do odzysku substancji, materiałów lub energii.
Prawie cały strumień odpadów jest przekształcany właśnie w taki sposób.
Efektem tego działania jest cała masa wielu rodzajów frakcji od zwykłych metali, poprzez tworzywa sztuczne, gumę, drewno, szkło i wiele innych.

Część materiałów i surowców przekazywana jest do odbiorców końcowych, do różnego rodzaju wykorzystania, niewielka ilość do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach.

Wychodząc naprzeciwko wszystkim, którzy mają lub będą mieli

problem z odpadami elektronicznymi

zapewniamy kompleksową obsługę w tym zakresie czyli:

odbiór, odzysk i unieszkodliwienie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

.

Ponadto nasi specjaliści służą fachowym doradztwem w tym zakresie.


Przetwarzanie i odzysk monitorów i telewizorów:
       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
|firma|recycling|usługi|cennik|odpady|zezwolenia|współpraca|kontakt|zlecenie|

© Recycling System 2005