Recycling System utylizacja komputerów monitorów drukarek recykling elektroniki utylizacja elektroniki utylizacja sprzętu utylizacja komputerów, drukarek, monitorów, recykling elektroniki, utylizacja elektroniki, utylizacja sprzętu, odzysk, sprzętu, elektroniki, odpadów, złomowanie, komputerowego, niszczenie, elektronicznego, baterie, akumulatory, świetlówki, utylizacja elektroniki, utylizacja komputerów, unieszkodliwianie elektroniki, unieszkodliwianie odpadów elektronicznych, utylizacja odpadów elektronicznych, utylizacja odpadów elektrycznych, karta przekazania odpadów, weee, WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, electronic scrap, odbiór odpadów, transport odpadów, zbieranie, ochrona środowiska, ekologia, polska, małopolska, śląsk 
 
utylizacja komputerów
firma
recycling
usługi
cennik
odpady
zezwolenia
współpraca
kontakt
zlecenie
monitorów małopolska odpadów niszczenie
niszczenie
sprzętu baterie akumulatory utylizacja elektroniki
electronic scrap
usługi -> tutaj jesteś.

Podstawowym zadaniem

Recycling System

jest obsługa całościowa w zakresie gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.
Posiadając wymagane w tego typu działalności zezwolenia zapewniamy Państwu zgodne z prawem ochrony środowiska postępowanie z odpadami.

Dysponujemy odpowiednimi warunkami technicznymi i organizacyjnymi.
Wykwalifikowana kadra pracowników nie pozostawi bez odpowiedzi żadnego zapytania skierowanego do nas e-mailem, faksem lub udzieli odpowiedzi telefonicznie.

W zakres naszych podstawowych usług wchodzą:
 • odbiór odpadów z dowolnego miejsca w kraju,
 • ważenie odpadów na miejscu wagą elektroniczną
 • załadunek za pomocą własnych pracowników
 • transport odpadów do naszego zakładu
 • przerób, odzysk i recykling odpadów zgodny z wymogami polskimi i dyrektywami UE
 • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (Karta Przekazania Odpadów oraz Protokół Przekazania Odpadów)
 • przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za odpady w momencie odbioru
 • bezpłatne doradztwo z zakresu postępowania z odpadami

Odbieramy

wszystkie

odpady elektroniczne i elektryczne oraz

każdą ilość

, począwszy od kilkunastu kilogramów aż do kilkudziesiąciu ton.


drukarek


Zapraszamy do kontaktu pracowników urzędów, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz wszystkich, którzy potrzebują doradztwa w zakresie postępowania z odpadami elektronicznymi.
Postaramy się wspólnie rozwiązać problem oraz udzielimy bezpłatnej konsultacji.

Ponadto na zlecenie dodatkowe zapewniamy:
 • demontaż odpadów wielkogabarytowych w miejscu odbioru
 • dokumentację fotograficzną
 • wystawianie certyfikatu odzysku odpadów
 • zachowanie poufności danych znajdujących się na optycznych i magnetycznych nośnikach (umowa o dochowaniu tajemnicy informacji tajnych i niejawnych)
 • podpisanie umowy o dochowaniu tajemnicy handlowej

Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu tworzenia dokumentacji typu:
 • zgłoszenia związane z rozpoczęciem działalności (do wydziału ochrony środowiska)
 • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne
 • wnioski potrzebne do wydania pozwoleń na transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie lub wytwarzanie odpadów,
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • inne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska
Dewizą

Recycling System

jest pomóc każdemu kto ma problem związany z ochroną środowiska, a w szczególności z

odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

.


złomowanie


 
 
|firma|recycling|usługi|cennik|odpady|zezwolenia|współpraca|kontakt|zlecenie|

© Recycling System 2005